Fakta om mat og bakterier

I naturen vil alle døde dyr og planter før eller senere brytes ned av bakteriene til næringsstoffer. Dette er en del av naturens kretsløp og som sørger for å opprettholde økosystemene over alt i naturen. Av den samme grunn vil også bakterier bryte ned våre matvarer når de får anledning til det.

Matforgiftningsbakterier finnes ikke på kjøtt eller fisk så lenge dyret er levende. Siden bakterier finnes overalt i naturen, også inne på slakteriet byr anledningen seg for bakterien så snart dyret er slaktet. Bakterier finner vi på kniver, hender og andre ting som kommer i kontakt med matvarene. Slik overføring av bakterier kaller vi kryssforurensning.

På samme måte som vi mennesker har tilpasset oss omgivelser som vi trives i, har bakterier tilpasset seg omgivelser som de trives i. I grove trekk kan vi si at det er de bakteriene som trives best med vår kroppstemperatur (37°C) som er vår viktigste konkurrent i matfatet. Heldigvis dør bakterier ved koking og steking.

Vi har i dag mye kunnskap om hvordan man skal unngå vekst av uønskede bakterier i maten. Ved å utnytte denne kunnskapen kan vi forhindre at bakterier som er tilført maten begynner å formere seg slik at maten blir farlig å spise.